Meer achterstallige betalingen door coronacrisis

Tijdens de coronacrisis is het aantal facturen met een achterstallige betaling gestegen. Die verslechterde betalingsmoraal heeft grote gevolgen voor de liquiditeitspositie van bedrijven. Die kunnen daardoor zelf in de problemen komen. Een kredietverzekering kan uitkomst bieden. 

Familiepaar in nood van banenverlies bezorgd over rekeningen, kredietschulden, leningen en huis financiën.
Nieuws
Datum: 09-12-2020

Kredietverzekeraar Atradius heeft de betalingsmoraal van 2.603 bedrijven in 13 West-Europese landen onderzocht. Daaruit blijkt dat 56% van de facturen sinds het begin van de coronacrisis achterstallig is. In dezelfde periode een jaar geleden was dat ‘slechts’ 32%. Maar liefst 49% van de respondenten in Nederland gaf aan dat het aantal dagen dat een vordering gemiddeld uitstaat met meer dan 10% is gestegen.  

In nood door wanbetalingen 

Veel bedrijven treffen maatregelen om hun kasstromen te managen. Bijna de helft van de bedrijven is bereid klanten langere betalingstermijnen te verlenen dan vóór de pandemie. Daarnaast meldt een aanzienlijk deel dat ze hun klanten ondersteunen met korte termijn financiering. Maar uitgestelde betalingen hebben ingrijpende gevolgen voor bedrijven. Zo stelden in Nederland bijna 4 op de 10 ondernemingen betalingen aan hun eigen leveranciers uit. Zo’n 30% zegt zich bovendien gedwongen te voelen om medewerkers te ontslaan. En 3 op de 10 bedrijven vroegen aanvullende financiering aan.  

Risico zelf dragen of verzekeren? 

Om betalingsproblemen het hoofd te bieden, kunt u gebruikmaken van verschillende creditmanagement-tools. Zelfverzekering wordt door 68% van de Nederlandse respondenten gebruikt om betalingsrisico’s te managen, het hoogste percentage in Europa. Daarnaast gebruikt 60% verkoop op kasbasis om er zeker van te zijn dat ze betaald worden. Kredietverzekering wordt door 49% van de respondenten gebruikt. Maar op de vraag welke tool zij de komende maanden het meest verwachten te gebruiken, gaf 58% aan dat dat de kredietverzekering is. Is ook uw interesse in een kredietverzekering gewekt? 

Meer zekerheid met kredietverzekering 

Een kredietverzekering biedt verschillende voordelen. U krijgt toegang tot omvangrijke databases van de verzekeraar met (financiële) informatie over uw klanten. Zo kunt u de kredietwaardigheid van uw klanten inschatten en maatregelen treffen als een van hen in nood verkeert. Mochten desondanks betalingen uitblijven, dan start de verzekeraar een incassoprocedure. Wordt er helemaal niet betaald, dan kunt u de schade claimen bij de verzekeraar. 

Faillissement voorkomen 

Als de coronacrisis iets duidelijk heeft gemaakt, is het dat creditmanagement uitermate belangrijk is om financiële problemen en een eventueel faillissement door wanbetaling te voorkomen. Wilt u weten wat de kredietverzekering voor u kan betekenen, ook als de economie straks weer aantrekt? Neem dan contact op met ons kantoor. 

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.